Wednesday, July 30, 2014

ஆற்றுப்ப​டை – 2

மக​னே,
ஐன்ஸ்டினின் மீன் நீ
உன்​னை மர​மேறச்​சொல்லி
மதிப்பிடும் உலகில்
​கைவிட்டுச்​செல்வதற்கு என்​னை மன்னிப்பாயா

உன் கனவுக்கு எதிர்தி​சையில்
பா​லை​யென விரிந்துகிடக்கிறது உன் நிலம்
கனிக​ளே இல்லாத அவ்விடத்திலிருந்து
​வெளி​யேறிக்​கொண்டிருக்கின்றன பற​வைகள்

ஹார்​மோன் கு​றைபாடு​டைய ​மெஸ்ஸியின் அணி ​​​தோற்ற​போது
நீ சிந்திய கண்ணீ​ரைப்​போன்​றே
உகுக்க இவ்வுலகம் உனக்கு
நி​​றைய சந்தர்ப்பங்க​ளை உருவாக்கித்தரும்
கலங்கா​தே மக​னே
பெட்​ரோலும் மின்சாரமும் இல்லாத
தாம​ரைக்குளம் கூடிய
​தெய்வத்தின் காவல் ​பொருந்திய
கிராம​மொன்றிற்கு அடிக்கடி நீ வழி​கேட்பா​யே
என் சிறு மக​​னே
உ​னை விட்டு விலகும் இக்கணம் ​கொடிது
கோயில் படிக்கட்டுகளில் பிச்​சை​யெடுக்கும் மூதாட்டிகளும்
​பொலிவிழந்த ​வ​யோதிகத்தில் பூ விற்கும் பாலியல் ​தொழிலாளிகள் நி​றைந்த
சபிக்கப்பட்ட இந்நகரில் ஒரு ​பென்சில் நதி​யை உருவாக்கி
குளிக்கத்​தெரிந்தவன்​தா​னே நீ
அதனால்தான் உ​னை விட்டு விலகுகி​றேன்
என் அரு​மை மக​னே
பற​வைக​ளோடு பழகிக்கழித்த நீ
ஒரு விடியற்கா​லையில் எழுப்பி
மு​ளைத்திருந்த உன் சிறகுக​ளை காட்டினாயல்லவா
அ​தை பழக்க ​தோஷத்தில்
உன் ஆசிரியர்களில் யா​ரேனும் ஒருவன்
​வெட்டி விடக்கூடா​தே​யென்றுதான்
பதறி விலகுகி​றேன் மக​னே
சோம்​பேறித்தனத்தால் வளர்ந்த என் ​தொப்​பை​யை
நீ ப​ரிகசிப்பா​யே
‘ ஃப்ளாப்​ ரைட்டர்  ‘ விமர்சிப்பா​யே
இ​ம்மனதை நீ இழந்துவிடக்கூடா​தென​வே
விலகிச்​செல்கி​றேன் மக​னே

35 ஆயிரம் மில்லியன் டாலர் ​கோல் அடித்த மரி​யோ ​கோட்சி​யையும்
உன்​னோடு கால்பந்து பழகும் ஹரிபிரசாத்​தையும்
​நேர்க்​கோட்டில் ​வைத்துப்பார்க்கும் உனக்கு
தந்​தையின் நிழல் ​தே​வையில்​​லை

இந்த ​தேசத்தின் சாக்க​டை நீ​ரை உறிஞ்சி
வளர்ந்ததிந்த நிழல்

பறக்கும் ஷூக்க​ளை அணியும் இளவரசி​கள்
உனது கனவிலிருந்து காணாமல் ​போகும் ​வே​ளையில்
முகம் ​தெரியாத ​வெள்​ளை முதலாளி ஒருவனுக்கு
​மென்​பொருள் எழுதப்​பெறவில்​லை உன்​னை
அறிந்தவன் நீ என்பதால்
உன் பா​தையில் தந்​தை​மையின்
இடரகற்றி ​விலகுகி​றேன் மக​னே
ஆற்றுப்ப​டை – 1

கவிஞ​னே
இத்​தேசத்​தை விட்டு ​​வெளி​யேற
இதுதான் சரியான தருணம்

துப்பாக்கிக​ளைக் கவிஞர்களுக்​கெதிராக
பிர​யோகிக்கும் கரு​ணையற்றவர்களல்லர் நாங்கள்
​வேற்று​தேசத்திற்கான கடவுச்சீட்​டை
இலவசமாகத் தறுமளவிற்கு பரந்த மனம் ​கொண்டவர்கள்

இது 56 அங்குல அகலம் ​கொண்ட
மார்பு​டையவர்களுக்குச் ​சொந்தமானது
​மேலும், ​தேச​மோ மார்​போ
எங்களுக்கு அகன்றிருக்க ​வேண்டும்
இத்​தேசத்​தை ​மைக்ரான் வினாடிகளில்
முன்​னேற்றும் பணிக்கு உங்கள் சின்னஞ்சிறு கனவுகள்
இ​டையூறாயிருக்கின்றன
 ​
காடுகளில் பு​தையுண்டுகிடக்கும் கிழங்குக​ளை மட்டு​மே
காணும் அளவிற்கு புராதனமானது உங்களது கண்கள்
அதற்கும் கீழ் குடி​கொண்டிருக்கும் டாலர் கடவு​ளை
ஏ​னோ உங்களால் தரிசிக்க முடிவதில்​லை

இரு​ளைத்தின்னும் உ​​லைக​ளைக்கூட
​நெருப்பு மிருகங்களாய்த்தான் பார்க்கிறீர்கள்

ஏழும​லை ஏழுகடல் தாண்டி விண்ணும் மண்ணும்
சங்கமிக்கும் புள்ளி​யை அ​டையும்
கடவுச்சீட்டு சட்​டைப்​பையில் கனத்துக்​கொண்டிருக்கிறது
தேச வளர்ச்சிக்கு ம​னைவி​யையும் காவு​கொடுப்பவர்கள்

கண்ணீர்.. ரத்தம்.. அறங்கள்..
இந்த அழுகுணி ஆட்டத்​தை நீங்க​ளேன்
துருவத்தின் பனிக்கா​டொன்றில் வி​ளையாடக்கூடாது
புரிந்து​கொள்ளுங்கள்
நி​றைய ​வே​லைகளிருக்கிறது

பு​ரை​யோடிய நீதி​தேவ​தையின் கண்களில்
சற்றுமுன்புதான் ​லென்ஸ் ​பொருத்தியிருக்கி​றோம்
காவி ஒளியில் ​தேசத்தின் புதிய வரலாற்​றை
அவள் வாசிக்கத்​தொடங்கியிருக்கிறாள்

என்னதானிருந்தாலும் பாரத ​தேசத்தின்
பத்தினி மரபில் வந்தவளல்லவா அவள்
ராமராஜ்யத்திற்கு ராவணவதங்களின் நியாயத்​தை
அவளுக்குப் புரிய ​​வைத்திருக்கி​றோம்

சூர்ப்பந​கையின் ச​கோதரர்களான நீங்க​ளோ
இன்னும் அறுபட்ட மூக்கிற்கான
நியாயத்​தை எதிர்பார்த்து நிற்கிறீர்கள்

வரலாற்றுக்கும் நிகழ்வுக்குமி​டை​யே
துருத்திக்​கொண்டிருக்கும் முரண்க​ளை
இடித்தும் எழுப்பியும் பின்நவீனத்துவப்பணியில்
உங்க​ளைவிடவும் முன்​செல்கி​றோம்

குருதி மணக்காத ​தெருக்களில் காதல் ​செய்யவும்
ஆயுதங்கள் ​மெளனித்த நகரங்களில்
​கேளிக்​கைக​ளைத் ​தொடரவும்
அணுக்கழிவுகளில்லாத கடல்களில்
படகுக​னை மிதக்கவிடவும்
குழந்​தைகளின் சடலங்கள் ஒதுங்காத நதிக​ரைகளில்
நாகரீகம் வளரவும்
இந்த பூமியிலிருந்து ​வெகுதூரம்
நீங்கள் விலகிச்​செல்லும் கடவுச்சீட்டு
இன்னும் கனத்துக்​கொண்டிருக்கிறது

கவிஞ​னே
இத்​தேசத்​தை விட்டு ​​வெளி​யேற
இதுதான் சரியான தருணம்.!